les Polonais du Centre Polonia w regionie "le Centre " - Związek Polaków w Belgii

21 février 2019

( N° 787) KIRKILEWICZ MIKOŁAJ (1917-1945) leżał w Lommel jako ... nieznany żołnierz .

LOTNIK 8

LOTNIK 3

LOTNIK 4

 

Szanowni Państwo,

Przesyłam zaproszenia

na wykład „Genetyka w służbie historii” dr Andrzeja Ossowskiego, który prowadził ekshumacje na cmentarzu w Lommel w grudniu 2017 r. (wykład, 01 marca br., godz.18.30 w Ambasadzie – Av. des Gaulois 28)

oraz uroczystość na cmentarzu w Lommel – odsłonięcie tabliczki z imieniem i nazwiskiem polskiego lotnika, porucznika Mikołaja Kirkilewicza w 74. rocznicę jego śmierci (02 marca br., godz. 12.00). 

Uprzejmie proszę o przekazywanie tej informacji w środowisku polonijnym i zachęcanie zainteresowanych do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Dziękuję i pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Paciorek

Wicekonsul

Wydział Konsularny

Ambasada RP w Brukseli

Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles

tel.: 0032 273 90 123

fax: 0032 273 60 464

agnieszka.paciorek@msz.gov.pl

www.bruksela.msz.gov.pl 

LOTNIK 1 

LOTNIK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porucznik pilot Mikołaj Kirkilewicz (1917-1945)

Mikołaj Kirkilewicz urodził się w dniu 03.12.1917 r. nieopodal Brasławia. Był synem Antoniego Kirkilewicza i Anny z domu Bogdanowicz. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił ochotniczo do wojska.

W okresie od 21.09.1937 r. do 22.12.1937 r. przeszedł podstawowe przeszkolenie wojskowe w 1 Dywizji Piechoty Legionów im. marsz. Piłsudskiego w Wilnie. Na początku następnego roku otrzymał przydział do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Rozpoczął szkolenie w grupie obserwatorów, które ukończył w sierpniu 1939 r. uzyskując promocję oficerską.

Po ataku Niemiec na Polskę pozostał na stanie Eskadry Szkolnej Obserwatorów i wraz z nią usiłował ewakuować się w kierunku granicy rumuńskiej. Wzięty do niewoli przez jednostki niemieckie w dniu 20.09.1939 r., uciekł i dotarł do okupowanego przez Sowietów rodzinnego Brasławia. Tam rozpoczął przygotowania do przedarcia się przez Łotwę i Szwecję do Wielkiej Brytanii.

Aresztowany przez NKWD w dniu 05.11.1939 r. został skazany na 5 lat obozu pracy. Po spędzeniu kilku miesięcy w sowieckich więzieniach został ostatecznie wywieziony do łagru w rejonie w Uchty w północnej Syberii.

Dzięki ogłoszonej w lipcu 1941 r. amnestii na mocy układu Sikorski-Majski, został w dniu 27.08.1941 r. zwolniony z łagru. Przez kolejne trzy miesiące pracował jako robotnik w kołchozie. Pod koniec 1941 r. przedostał się do Buzułuku, gdzie mieścił się ośrodek formowania się jednostek Polskiej Armii na Wschodzie dowodzonej przez gen. Władysława Andersa.

Tam zgłosił się jako ochotnik do lotnictwa.

Wiosną 1942 r. wraz z całą Armią ewakuował się na Bliski Wschód. Stamtąd latem tego samego roku został przetransportowany drogą morską do Wielkiej Brytanii. Po pomyślnym przejściu badań lekarskich otrzymał nr ewidencyjny P-1940 w Polskich Siłach Powietrznych i brytyjski stopień Pilot Officera (P/O).

Wkrótce rozpoczął kolejne etapy szkolenia obowiązującego w Królewskich Siłach Powietrznych (Royal Air Force). Najpierw czekał go cykl wstępnego przeszkolenia ziemnego w ACTC (Air Crew Training Centre - Ośrodek dla kandydatów na personel latający) w Hucknall (13.07.1942 r. – 21.11.1942 r.) oraz w 13 ITW (Initial Training Wing - Skrzydło Wyszkolenia Wstępnego) w Torquay (22.11.1942 r. – 21.02.1943 r.). 2 Poznawał tam m.in. zasady języka angielskiego i brytyjskiego regulaminu (King`s Regulations), a także podstawy nauk ścisłych: matematyki, fizyki. Zapoznawał się z rodzajami stosowanego przez RAF uzbrojenia oraz sprzętu łączności. Doskonalił również tzw. dobrą praktykę lotniczą, czyli umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach związanych z obsługą samolotów i wykonywaniem na nich lotów. Pozytywne ukończenie egzaminów końcowych równoznaczne było z zakwalifikowaniem do służby operacyjnej jako pilota. Jeszcze w trakcie kursów otrzymał z dniem 01.09.1942 r. awans na porucznika, a w dn. 02.01.1943 r. stopień brytyjskiego Flying Officera (F/O). Właściwe wyszkolenie uzyskał dopiero w Hucknall, gdzie z dniem 03.03.1943 r. rozpoczął naukę podstaw techniki pilotowania samolotu w 25 EFTS (Elementary Flying Training School – Szkoła Pilotażu Początkowego), którą ukończył 19.05.1943 r. Następnego dnia został przeniesiony do 16 SFTS (Service Flying Training School – Szkoła Pilotażu Podstawowego) w Newton. Po zdaniu kolejnego egzaminu z umiejętności pilotowania samolotów dwusilnikowych we wrześniu 1943 r. otrzymał upragnioną odznakę pilota, czyli tzw. Gapę. Od 01.10.1943 r. doskonalił technikę pilotażu w 8 AACU (Anti-Aircraft Cooperation Unit - Jednostka Współpracy z Artylerią Plot.) w Cardiff, a następnie w pełniącym tę samą funkcję 287 Dywizjonie RAF w Croydon (od 01.12.1943 r.). Po ponad półrocznym oczekiwaniu na ostateczny etap szkolenia operacyjnego, 30.06.1944 r. został skierowany do 18 OTU (Operational Training Unit - Jednostka Wyszkolenia Bojowego) w Finningley. Przeszkolenie w OTU początkowo obejmowało doskonalenie techniki pilotażu dwusilnikowych bombowców typu Vickers Wellington, m.in. wykonywanie startów i lądowań w rozmaitych warunkach pogodowych, lotów na jednym silniku oraz lotów bez widoczności ziemi (wg przyrządów). Następnie stopniowo przechodzono do ćwiczenia różnych technik bombardowania z użyciem bomb ćwiczebnych. Kolejny etap szkolenia obejmował przeloty po ustalonej wcześniej trasie. Załogi doskonaliły wówczas umiejętności nawigacyjne w różnorodnym terenie podczas często zmieniającej się pogody, ze szczególnym naciskiem na loty w nocy. Nabyte w ten sposób doświadczenie procentowało później w jednostce operacyjnej, w trakcie wykonywania zadań w warunkach bojowych. Ukończenie szkolenia operacyjnego nastąpiło w dniu 05.10.1944 r. Później Kirkilewicz z załogą trafił do Blyton do 1662 HCU (Heavy Conversion Unit - Jednostka Przeszkolenia na 3 Samoloty Ciężkie), gdzie zapoznawał się z tajnikami obsługi czterosilnikowych ciężkich bombowców typu Avro Lancaster. Ostateczne zakończenie etapu szkolenia nastąpiło z dniem 12.12.1944 r., kiedy to cała załoga otrzymała długo wyczekiwany przydział do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” stacjonującego w Faldingworth. Wkrótce po przybyciu do jednostki, w dniu 19.12.1944 r. Kirkilewicz otrzymał czasowy awans na brytyjskiego Flight Lieutenanta (F/Lt).

Latanie operacyjne rozpoczął od udziału w operacji bombardowania pozycji wojsk niemieckich w Royan w południowej Francji nocą 04/05.01.1945 r. Później latał już wyłącznie na silnie bronione ośrodki przemysłowe na terytorium III Rzeszy: Monachium, Mannheim, rafinerie w Merseburgu i w Policach, węzły kolejowe w Neuss i Zeitz. Lot nr 8 okazał się dla jego załogi ostatnim. Wczesnym rankiem 02.03.1945 r. podczas bombardowania obiektów przemysłowych w Kolonii, jego Lancaster PB854 BH-I został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą w rejonie celu. Cała załoga zginęła.

Por. pil. Mikołaj Kirkilewicz za zasługi wojenne został odznaczony pośmiertnie Polową Odznaką Pilota nr 1766 oraz dwukrotnie Medalem Lotniczym.

Autor: Grzegorz Korcz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Posté par alexregine à 18:27 - Commentaires [0] - Permalien [#]


13 février 2019

XXV Jubileuszowy Olimpijski Sejm polonijny

 

Polski Komitet Olimpijski
Główny Specjalista ds.kontaktów krajowych
Dział Administracji i Zarządzania


Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II
01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
Tel.: 4822 5603700; Kom.: 668108171
Fax: 48225603735
e-mail:
pkol@pkol.pl
www.olimpijski.pl

 

 

Szanowni Państwo, Przyjaciele Sportu Polskiego!

 

W załącznikach znajdziecie obydwa komunikaty ,które ukazały się już na  stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego : www.olimpijski.plw związku z XXV Jubileuszowym Sejmikiem Polonijnym- Gdynia 2019.    Jest tam zgłoszenie na Sejmik oraz karta zgłoszenia na IV Światowe Żeglarskie Mistrzostwa Polonii ,które odbędą się 25 lipca 2019r w Zatoce Puckiej. Program Sejmiku oraz  więcej szczegółowych informacji  otrzymacie Państwo niebawem w następnych komunikatach. Zapraszam wszystkich dośledzenia naszej strony internetowej

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polska

                                                      Zapraszamy wszystkich do udziału w XXV Jubileuszowym Światowym Sejmiku Polonijnym oraz  IV Światowych Mistrzostwach Polonijnych w Żeglarstwie!!!

                                                                                                                                     20 -27 lipca 2019r

 

 

 

 

GDANSK 2

 

 

 

GDANSK 1

 

Szanowni Państwo,

Przystąpiliśmy do przygotowań i organizacji XXV Jubileuszowego  Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOl oraz IV Polonijnych Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie. Wydarzeniom tym nadano wyjątkową rangę wpisując je w program obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Po uzgodnieniach z władzami Gdyni ustalono datę i miejsce realizacji najbliższego naszego wspólnego spotkania. Sejmik rozpocznie się 20 lipca (przyjazdy i recepcja uczestników) a dniem zakończenia będzie 27 lipca.  

Przekazując Państwu ten komunikat liczymy, że przyjmiecie z radością i zaakceptujecie Państwo naszą propozycję i dokonany wybór, a o szczegółach i zasadach wraz z kartą uczestnictwa napiszemy po wizycie w Gdyni, którą odbędziemy w styczniu 2019 roku.

         Mamy nadzieję, że wielu z Was odwiedzi Polskę, weźmie udział w tych sportowych polonijnych wydarzeniach jak też liczymy na utrzymywanie stałej z nami korespondencji.

Pozdrawiamy w imieniu zespołu przygotowującego XXV Sejmik Polonijny.

Witold Rybczyński, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polonią PKOl, Adam Pietroń dyrektor ds. Administracji i Zarzadzania PKOl, oraz Hanna Starzyńska - Sekretarz Komisji ds. ds. Współpracy z Polonią PKOl.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Hanną Starzyńską, tel.225603700, email hstarzynska@pkol.pl lub p. Adamem Pietroniem, 225603706 email apietron@pkol.pl) .

 

 

Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy akcję rekrutacji i przyjmujemy zgłoszenia na XXV Jubileuszowy Polonijny Sejmik Olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz na IV Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie. Wydarzenia te są składowymi programu obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jubileuszowy Sejmik odbędzie się w Gdyni od 20 lipca (przyjazdy i recepcja uczestników) a zakończy 27 lipca 2019 roku.  Sejmik w Gdyni odbywać się będzie w tym mieście po raz pierwszy.  Mieście młodym, ale niezwykle charakterystycznym. Mieście żeglarzy, przemysłu stoczniowego, bogatej kultury i polskiej gościnności. Potwierdzamy również jego korelację z XIX Światowymi Polonijnymi Igrzyskami Sportowymi organizowanymi przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod patronatem PKOl.

Zakwaterowanie przygotowaliśmy w interesującym miejscu - hotelu Nadmorskim, położonym nad brzegiem morza, bulwarami i plażami, kilka minut od głównego deptaka miasta i wielu jego atrakcji. Załączamy kartę zgłoszenia/ankietę, która będzie podstawą do wpisania na listę i jednoczesnego zobowiązania udziału Państwa w tym dla nas istotnym, podsumowującym te 50 lat wydarzeniu.

Na jubileuszowy program składa się 6 bloków tematycznych:

1.     Blok konferencyjny, w którym szczególnie zajmiemy się problematyką polskiego i polonijnego sportu, jego osiągnięć porażek, podsumowań pracy polonijnych organizacji i perspektyw ich rozwoju

2.     Spotkanie z Komisją Współpracy z Polonią PKOL

3.     Blok sportowy z IV Mistrzostwami Żeglarskimi Polonii (regaty rozgrywane nad Zatoką Pucką z bazą w Harcerskim Ośrodku Morskim). i tradycyjny już mecz, tym razem w piłce plażowej 6 osobowej na nadmorskiej plaży - uczestnicy kontra władze Gdyni.  

4.     Blok turystyczno-kulturalny, w którym chcemy zaprezentować najciekawsze fragmenty Wybrzeża oraz Kaszuby.  

5.     Rozmowy Polaków o sporcie, kulturze i życiu na emigracji

6.     Czas dla Państwa, czas wolny do Waszego zagospodarowania i wykorzystania

Ważnym elementem programu stanie się spotkanie poświęcone Damie Polskiego Sportu, zmarłej w ubiegłym roku Pani Irenie Szewińskiej.

Szanowni Państwo, oczekujemy na Państwa deklaracje. Mamy przekonanie, że Jubileuszowe dla PKOL wydarzenie pomoże podjąć szybką decyzję związaną z uczestnictwem w Sejmiku. Mamy również prośbę o przygotowanie przez Państwa informacji i prezentacji. Jeżeli byłoby to możliwe, prosimy podesłać nam Wasze MATERIAŁY DO PUBLIKACJI, może udałoby się nam je zamieścić w wydaniu Magazynu Olimpijskiego lub na naszym portalu (www.olimpijski.pl). Czekamy również na korespondencję w innych sprawach związanych ze sportowym charakterem polonijnej działalności.

Koszty wpisowego w Sejmiku ustalono na poziomie 1400 PLN. Jednocześnie ze względu na sugestie samych uczestników z lat poprzednich, wypełnienie karty zgłoszenia traktujemy, jako potwierdzenie udziału i zobowiązanie poniesienia kosztów pobytu na Sejmiku. Jednocześnie informujemy, że mamy ograniczoną liczbę miejsc a o zamknięciu listy uczestników zdecyduje kolejność zgłoszenia, tym samym może się zdarzyć, że osoby zgłaszające się przed samym wydarzeniem mogą nie zostać potwierdzenia uczestnictwa. Zapraszamy do udziału.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Hanną Starzyńską, tel.225603760, email hstarzynska@pkol.pl lub p. Adamem Pietroniem, 225603706 email apietron@pkol.pl

W załączniku:

  • karta zgłoszenia do Sejmiku (do pobrania i wydrukowania)
  • zgłoszenie do regat. 

Warszawa, styczeń 2019 roku.

 

Posté par alexregine à 18:48 - Commentaires [0] - Permalien [#]

11 février 2019

( n° 786 ) HELENIAK à HARNES walentynki... ce dimanche 10 février 2019 pour la saint VALENTIN

 

 

Nous sommes partis de Ressaix à 10h30 ce dimanche 10 février 2019 et nous étions à Harnes juste avant-midi à la salle KRASKA , la salle qui accueille tous les événements polonais de Harnes où co-existent 4 , même 5 associations polonaises avec celle qui honore la création en 1901, d'une Société de secours mutuels par  les Mineurs Polonais.

20190210_153713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190210_161825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois, c'était Fiest Harnes qui produisait le grand orchestre HELENIAK avec , quelle  surprise, à l'accordéon et au bandonéon: Jérôme RYS que nous connaissons depuis nos escapades en 2008, en 2009 , à ANOR lors des fêtes de l'ensemble WOJTEK. Nous allons régulièrement découvrir des grands orchestres polonais du Nord Pas de Calais pour choisir , puis négocier une prestation en Belgique. Un grand ensemble  polonais , vous l'admettrez, ça donne autre chose qu'un petit accordéon tout seul dans une grande salle de bal, et, les grands ensembles sont en France , dans le Nord Pas de Calais. Souvenez-vous de l'ensemble ADAMIAK, KS orkiestra, Stefanski, Bardzinski, Edziu Paskier, Freddy MARK,... que nous avons "ramenés" à Ressaix, à Binche, à Maurage, à Bois du Luc ou à Trivières.

 51743219_626111184491273_2462043311842525184_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52377295_623517161416253_1144342698275110912_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51569580_2095517963870497_7461217062057148416_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20190210_141320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre groupe de 13 personnes : " les Belges",  s'est agréablement complété par un groupe de Valenciennes et un couple de Harnes. Harnes est un lieu de retrouvailles et de nouvelles rencontres avec les associations polonaises du Nord Pas de Calais.

20190210_185536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la tablée ci-dessus est à chaque fois, chez nous à Binche. Les Polonais du Centre sont connus et reconnus en France, depuis des années . Le 1e décembre passé nous avons accueilli à Binche une délégation de Opieka Harnes. Nous sommes chez nous à Harnes

20190210_161331

 52188082_334839167156570_8473715126317350912_n

 20190210_185428

20190210_204643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190210_162156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190210_204358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellent repas ; on a dansé tout plein; ambiance très très conviviale, amicale:  on est en famille et en fin de soirée , notre chorale SPOTKANIA de "les Polonais du Centre" a donné un superbe concert . SPOTKANIA veut dire  " les rencontres " . On  chante là où on fraternise avec d'autres Polonais. Une chorale qui ne rejette personne et qui fait chanter tout le monde. Toutes les voix sont accueillies pour chanter à tue tête au bar à wodka ou à table,  lors des rencontres polonaises .

 

 photos :1-2-5-6-7-8-10-11-12-13 KOZLOWSKI Alexandre

photos: 3-4-9- et vidéos 1-2 JELEN Sylwia

 

Posté par alexregine à 18:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]

09 février 2019

Elections européennes en Belgique: s'inscrire absolument avant le 28 février 2019

ELIERE 2

DELIERE 1

 

 

Le dimanche 26 mai 2019, nous aurons la possibilité de voter pour les élections européennes.

A cette occasion, en Belgique, nous pourrons élire 21 députés dont 8 francophones qui siègeront au parlement européen.

 

Les personnes qui résident en Belgique en tant que citoyens d’un État membre,

mais n’ont pas la nationalité belge,

peuvent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique et voter pour des candidats figurant sur des listes belges.

La demande d’inscription sur la liste des électeurs doit s’effectuer au plus tard le 28 février 2019.

 

Dans ce cadre, le Ce.R.A.I.C. mène une campagne de sensibilisation à l’inscription sur la liste des électeurs.

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition un folder explicatif (voir ci-dessus) disponible sur simple demande à notre centre au 064/23-86-58.

Si vous le désirez nous pourrons, ensemble, mettre sur pied des actions afférentes à ces élections.

Alors, n’hésitez pas à me contacter.

Une plateforme non partisane disponible en 24 langues, cettefoisjevote.eu, a été créée pour encourager le débat public et pour motiver davantage de personnes à s’impliquer, à s’informer et à se faire entendre lors des élections européennes de mai 2019.

 

D’avance, je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à cette démarche.

Je reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à cette thématique.

Bonne journée

Cordialement

Jean-François DELIÈRE

Responsable de projets, secteur Vie associative, associations ethno-culturelles

 

064/23.86.58 - 064/26.52.53 (fax)
 
Rue Dieudonné François, 43
7100 La Louvière
j.deliere@ceraic.be
www.ceraic.be

Ce.R.A.I.C. ASBL

 

Politique de confidentialité du Ce.R.A.I.C.

 

Le Ce.R.A.I.C. se conforme aux prescrits du RGPD et vous garantit la protection de vos données. En savoir plus.

 

 

Posté par alexregine à 13:22 - Commentaires [0] - Permalien [#]

05 février 2019

(n°785) BRUXELLES PARLEMENT EUROPEEN ouverture de l'exposition

 

Une idée de la Liberté et de l'Indépendance de la Pologne au travers des siècles 

initiée par le député européen polonais SARYUSZ WOLSKI Jacek au Parlement Europen ,inaugurée ce mardi midi 5 janvier 2019.

C'est un personnage extrêment jovial, convivial mais déterminé qui parle un français impeccable . C'est un européen convaincu et convainquant.. Il est un des artisans de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne dès les années 90.

Et,...il  s'intéresse à l'histoire de la présence polonaise en Belgique.

L'exposition présente des moments de l'histoire de Pologne et les place en parallèle avec celle de ses voisins.

Le 3 étage du Parlement Européen est un lieu de passage des plus fréquenté qui accueille régulièrement des expositions didactiques sur la Pologne, sur des éminents personnages de l'histoire de la Pologne.

https://www.bing.com/search?q=saryusz+wolski+jacek&qs=PF&cvid=d6decc51f01441dd8a5cbf8257f43e2c&cc=BE&setlang=fr-FR&first=11&FORM=PERE

Jacek Saryusz-Wolski - Wikipédia

Jacek Emil Saryusz-Wolski, né le à Łódź, est un homme politique polonais, membre de la Plate-forme civique (PO) jusqu'au 4 mars 2017.

http://wikipedia.org

 

 

IREK 1

 

4FEV19PARLAMENT

IREK 3

 


IREK 10


IREK 14

IIREK 13


IREK 12


IREK 11


IREK 9


IREK 8


IREK 7


IREK 6

photos: Irek MLODZIANOWSKI
 

 

Posté par alexregine à 22:38 - Commentaires [0] - Permalien [#]


02 février 2019

AGENDA Kalendrium des activités polonaises de notre choix ici et là voire bien loin

 

  ____________________________________________________________________________________

S 2/2/2019 BRUKSELA (B)

51308496_1176520282509528_3900435199372034048_n

__________________________________________________

S 2/2/2019 AULNAY-sous-BOIS (F)

aulnay sous bois pmk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

D 3/2/2019 BRUKSELA (B)

  •  
    Dimanche 3 février 2019 de 10:00 à 17:00
  •  
    Rue Roger van der Weyden 3, 1000 Bruxelles, Belgique

 

BRUKSELA TANIEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

D 3/2/2019 AUBY (F)

FREDDY MARK 3F19 AUBY

 

 

 

 

 

FREDDY MARK AUBY MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________

S 9/2/2019 HOBOKEN ANTWERPEN (B)

HOBOKEN WALENTYNKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

S 9/2/2019 SINT PIETERS LEEUW (B)

SINT PIETERS LEEUW WALENTYNKI 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

S 9/2/2019 HAILLICOURT (F)

HAILLICOURT 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

D 10/2/2019 HAILLICOURT (F)

HAILLICOURT 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

D 10/2/2019 HARNES (F) FIEST HARNES

départ de Ressaix à 10h

HARNES HELENIAK 10 FEV 2019_________________________________________________________________________________

Cz 14/2/2019  BRUKSELA (B)   18:00

magdalena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie BeKaPu będziemy gościć w Brukseli Magdalenę Makarowską – dietetyczkę i biotechnolozkę, mamę 9-letniej córki Wiktorii, autorkę serii poradników „Jedz pysznie, chudnij cudnie”.
(Szczegółowe informacje na stronie http://centrum-natura.pl/ )

Propozycje zagadnien do omowienia na czwartkowy wieczór
1.     Dlaczego nie mogę schudnąć? - jakie błędy popełniamy podczas odchudzania i jak ich uniknąć
2.     Zdrowe odchudzanie- jak zrzucić wagę bez efektu jojo
3.     Rodzinne zdrowe odżywianie - jak gotować, żeby jadła cała rodzina, jak wprowadzić zdrowe żywienie na rodzinny stół
4.     Insulinooporność - jaka dietę zastosować, aby nie zachorować na cukrzycę II typu

Oplata za spotkanie na miejscu dla czlonkin BeKaPu 5 euro, dla pozostalych osob 10 euro.
Zapisy przyjmuje Magdalena Zdrodowska

Dokladny adres spotkania:
Sala zebran Pharumlegal
Avenue des Arts 43
1040 Bruxeeles
(2 piętro, Metro Art Lois)
_________________________________________________________________________________

V 15/2/2019 BRUXELLES (B)

Kapela Maliszów en concert

Théâtre Molière (Muziekpublique), Bruxelles 20h
 
Kapela Maliszów (c) Jakub Nowotyński
Kapela Maliszów (c) Jakub Nowotyński
 

 Kapela Maliszów , un groupe de musique folk polonaise, se produira dans le Théâtre Molière du Muziekpublique.

Le multi-instrumentiste Jan MALISZ est accompagné de ses deux enfants : Zuzanna, aux percussions et à la voix brute et charnelle, et Kacper au violon, basolia (sorte de violoncelle) et nyckelharpa. On sent ici un projet nourri par un pur désir de musicalité, fruit d’un héritage familial indéniable et réalisé avec un grand degré de liberté, de joie et d’improvisation.

Ils réinterprètent en partie des musiques et danses folk de différentes régions de Pologne mais parviennent à sortir du format classique et académique de reprises de morceaux traditionnels. Leurs nombreuses compositions sont inspirées, ancrées dans la tradition d’une Pologne actuelle, teintées de jazz et indépendantes de tout code. 

Le duo belgo-syrien Damast rejoindra la famille Malisz lors de la deuxième partie du concert pour une rencontre Pologne-Syrie-Belgique. Ils s’étaient rencontrés sur la scène du Garden of Sounds Festival à Katowice, où la magie a opéré. Théâtre Molière
Muziekpublique (Galerie de la Porte de Namur, Square du Bastion 3, 1050 Bruxelles) -________________________________________________________________________________

S 16/2/2019 EVERE BRUXELLES (B)

EVERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolonel Bourgstraat 123, 1140 Evere, België
___________________________________________________________________________ 
D 17/2/2019 BRUKSELA (B)
BOZAR
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

Palace For The People de Georgi Bogdanov & Boris Missirkov

en présence de Michał Murawski | (17 février | 18h00 | BOZAR)


Le film Palace for the People raconte l'histoire des quatre bâtiments les plus emblématiques de l’époque socialiste.
Projection en présence de Michał Murawski, anthropologue de l'architecture.
Il est maître de conférences (professeur adjoint) en études de domaines critiques à la faculté des études slaves et d'Europe orientale à l'Université de Londres et chercheur en début de carrière chez Leverhulme Trust.
Il a obtenu son doctorat de l'Université de Cambridge en 2014.

Il est l'auteur de "The Palace Complex" , une thèse sur le Palais de la Culture et de la Science de Varsovie, un vaste gratte-ciel de l'époque stalinienne "offert" à la Pologne par l'Union soviétique en 1955.
"The Palace Complex", publié par l'Indiana University Press en janvier 2019, explore les nombreux facteurs qui permettent au Palais de Varsovie de perdurer en tant que bâtiment toujours socialiste dans une ville post-socialiste.

Le film Palace of the People nous permet de découvrir le Palais National de la Culture à Sofia, l'Université d'Etat de Moscou, le Palais du Parlement de Bucarest et le Palais de Serbie à Belgrade. Le film témoigne de la turbulence historique qui marqua l'Europe de l'Est dans la seconde moitié du XXe siècle.
Ces quatre bâtiments y apparaissent comme des "créatures" architecturales uniques, destinées à rappeler au peuple qu'il détenait le pouvoir ultime lui assurant un avenir meilleur.
_________________________________________________________

D 17/2/2019 MONTIGNY en OSTREVENT (F)

JERZY MAK

_________________________________________________________

V 22/2/2019 LIEGE (B )

« On s'en va » , la nouvelle création de Krzysztof Warlikowski 

Théâtre de Liège
 
22/02/19 - 24/02/19
 
(c) Magda Hueckel 
 

Entouré de ses acteurs et actrices, issus du Nowy Teatr de Varsovie, Krzysztof WARLIKOWSKI revient à Hanokh LEVIN, l’un de ses auteurs préféré. Sa première rencontre avec Levin avait abouti, en 2003, à la création du spectacle Kroum. Depuis, Warlikowski a confirmé son statut de maitre du théâtre européen. «On s’en va» (Wyjeżdżamy), le spectacle crée en 2018, prend pour assise le texte de Levin intitulé Sur les valises, sous-titré «comédie en huit enterrements».

La communauté dépeinte est persuadée qu’il lui est impossible de continuer à vivre là et comme ça. Les personnages éprouvent de fortes envies d’ailleurs, pris au piège, qu’ils sont, de leur réalité minée par la déception. La seule destination qu’ils atteindront est la mort, lors d’un voyage qui n’aura rien d’héroïque. Cette conviction se répand dans de nombreux pays. Certains sont forcés de s’enfuir, d’autres étouffent sur place et ne voient d’autre solution que de partir, d’émigrer. Cependant, une chose leur échappe : très vite, leurs désirs se dévêtent de leur côté tragique et les font sombrer dans le ridicule et le désespoir.

Dans cet univers, Warlikowski injecte des émotions neuves, récemment éprouvées, et sublime le sourire désenchanté de Levin. Du grand art pour un 

 Théâtre de Liège (Place du Vingt Août 16, 4000 Liège) -
 vendredi 22 février - 20h | samedi 23 février - 19h | dimanche 24 février - 16h
 

 

 

On s’en va

Od dnia 22/02 do dnia 24/02/2019 

Salle de la Grande Main / Théâtre de Liège

Hanokh Levin / Krzysztof Warlikowski / Nowy Teatr

 

Spektakl w języku polskim z podtytułem w języku francuskim

 

„On s’en va” („WYJEŻDŻAMY”)

Krzysztof Warlikowski, jeden z mistrzów sceny europejskiej, twórca wyjątkowych scen teatralnych, kawaler orderu sztuki i literatury, jak również uhonorowany uznaniem Ministra Spraw Zagranicznych Polski za zasługi oddane Polsce powraca w Teatrze de Liège.

W otoczeniu aktorów i aktorek wybitnie utalentowanych, pochodzących z Nowego Teatru w Warszawie  - Warlikowski powraca do Hanokh Levin, jego pierwsze spotkanie z autorem zakończyło się, w 2003 r., stworzeniem spektaklu Kroum, w dalszym ciągu w repertuarze.

Wraz ze swoim ostatnim dziełem „On s’en va”, przedstawiona społeczność jest przekonana, że niemożliwe jest dalsze życie w tym miejscu i w takiej formie. Postacie doświadczają silnych pokus z zewnątrz, złapani w pułapkę, i są trawieni, w swojej rzeczywistości, przez rozczarowanie. Jedynym przeznaczeniem, do jakiego dojdą, jest śmierć, w trakcie podróży, która nie ma w sobie nic heroicznego. Przekonanie to rozpowszechnia się w licznych krajach. Jedni są zmuszeni do ucieczki, inni duszą się na miejscu i nie widzą innego wyjścia niż wyjechać, wyemigrować. Jednakże, jedna rzecz im umyka: bardzo szybko, ich pragnienia pozbywają się kontekstu tragicznego i sprawiają, że zatapiają się oni w śmieszności i zwątpieniu. W tym wszechświecie, który dobrze zna, Warlikowski wprowadza nowe emocje, niedawno doświadczone, i uszlachetnia humor Levin’a rozwiewający złudzenia.

 

_________________________________________________________

S 23/2/2019 ROMA (I)

ROMA 23FEV19

_________________________________________________________

S 23 Fev 2019 Noeux les Mines (F)

STANIS LE POLAK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANIS LE POLAK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANIS LE POLAK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour les amis de Stanis.

Pour commencer, joyeuses fêtes de fin d'année.

Nous vous attendons pour les cinq prochaines représentations de 2019.

A Oignies à la salle des fêtes de la mairie, samedi 16 février en soirée et dimanche 17 février dans l'après-midi. Réservations chez Patrick Callot au 06 19 77 86 45 et 03 66 07 24 03. Nous serons alors au pays de Michel Jazy.

Puis, samedi 23 février à 20 h et dimanche 24 février à 16 h, au pays de Raymond Kopa à Noeux-les-Mines, réservations au 03 21 26 59 59.

Puis, à Hersin-Coupigny dimanche 7 avril dans l'après-midi, réservations auprès d'Annie Iwinski au 06 76 93 50 45.

Bises, Stanis et Marie.

___________________________________________________________________________________

D 24/2/2019 BRUKSELA 1083 GANSHOREN (B)

plus pyjama

__________________________________________________________

S 2/3/2019 BRUKSELA (B)

STODOLA CLUB 2MARS19

__________________________________________________________

S 2/3/2019 MANAGE au Scaimont centre culturel (B)

JASNA 2019

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

S 2/3/2019 RETINNE Lg (B)

 RETINNE 2MARS19

______________________________________________

N 3/3/2019 COMBLAIN LA TOUR MILLENNIUM

CLT ZIMA

____________________________________________________________

D 3/3/2019 VICOIGNE (F)

 VICOIGNE

____________________________________________________________

Ma 12/3/2019 TURNHOUT (B)

 https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/dawid-wojtalewicz-in-art-gallery-mara/42f91d6e-fc94-4ccb-94c7-ce017663595f

WOJTALEWICZ 12MARS19

____________________________________________________________

S 23/3/2019  DECHY (F)

DECHY 23MARS19

____________________________________________________________

s 23/3/2019 BRUKSELA (B)

BRUKSELA PASSAGE 44

 

__________________________________________________________

 D 24/3/2019 AVESNES LES AUBERT (F)

mineurs polonais

_________________________________________________________

D 7/4/2019 HERSIN COUPIGNY (F)

50342162_223480891861758_5526852324099620864_n

__________________________________________________________

D 7/4/2019 HERGNIES  RCM (F)

départ de Ressaix 10H40

RCM COMPLET

RCM 7 avril 19

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

D 21/4/2019 dimanche de Pâques 7130 BINCHE (B)

23376396_10155990515074066_2179170938311235721_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté Polonaise de la région du Centre en Belgique

(La Louvière-Ressaix-Binche)

grande fête polonaise traditionnelle du Dimanche de Pâques à Binche organisée par les Anciens de Ressaix au sein du comité "les Polonais du Centre"

 

BINCHE PAQUES 19 A4 FR 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salle paroissiale saint Ursmer 35 rue saint Jacques

avec le grand orchestre franco-polonais BARDZINSKI  29€

BARDZINSKI 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réservation commencée:

0495 786205

lespolonaisducentre@gmail.com

________________________________________________________

L 22/4/2019 ABSCON (F)

ABSCON 8

_________________________________________________________

S 27/4/2019 DENAIN (F)

DENAIN27AV19

_________________________________________________________

S  27/4/2019 FIRMINY (F)

FIRMINI SYRENA AVRIL 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 _______________________________________________________________________

D 28/4/2019 FOURMIES (F)

participation habituelle des Polonais du Centre : départ de Ressaix 10h40

FOURMIES 2019

_______________________________________________________________________

D 28/4/2019 BRUKSELA (B)

 MOTOSERCE 19

_______________________________________________________________________________

D 26/5/2019 BRUKSELA (B)

MAJ26 2019 BRUKSELA BOZART

_______________________________________________________________________________

J 30/5/2019 jeudi de l'Acension BULLY les MINES (F)

HARMONIA BULYY 2

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

V 31/5/2019 BULLY les MINES (F) 


HARMONIA MAI 19

___________________________________________________________________________________

S 22 et D 23/6/2019 COMBLAIN LA TOUR

Powitanie lata ( anciennement Majowka )

Posté par alexregine à 20:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]

29 janvier 2019

(784) septembre 1944 : les Polonais libèrent la Flandre

 

musée de l'armée Parc du Cinquantenaire Bruxelles

expo temporaire que nous Polonais, devons aller voir. Pourquoi ? D'abord parce que : parmi les 16.000 soldats polonais de cette 1e Div.Blindée Polonaise, se trouvaient notamment

des Polonais de Péronnes lez Binche et d'autres encore de notre région du Centre et des anciens bassins houillers

Wystawa „Pancerne skrzydła" w Królewskim Muzeum Wojny w Brukseli 29 stycznia - 29 marca 2019 r.

Międzynarodowa wystawa „Pancerne skrzydła" jest hołdem dla bohaterskich polskich żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej, podkomendnych generała Stanisława Maczka, którzy we wrześniu 1944 roku nieśli wolność Flandrii, minimalizując wszelkie zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej.

https://bruksela.msz.gov.pl

inaugurée ce lundi 28 janvier 2019 au  musée de l'armée Parc du Cinquantenaire Bruxelles par Geert BOURGEOIS Ministre Président de la Flandre reconnaissante , le ministre Didier REYNDERS , son ami le Ministre des Affaires Etrangères de la Pologne : Jacek CZAPUTOWICZ et Jan KASPRZAK chef de l' Office des affaires des anciens combattants et des victimes de la répression et surtout en présence de plusieurs vétérans de la 1e Division Blindée du Général MACZEK dont certains venus de Pologne.Ce sont des soldats polonais qui ont libéré la Flandre.

 

"Pancerne Skrzydła"

W Brukseli wystawa upamiętniająca żołnierzy generała Stanisława Maczka - "Pancerne Skrzydła". To archiwalne zdjęcia i materiały filmowe, a także mundury uczestników walk o wyzwolenie Belgii i Holandii, sprzed 75 lat. O tym Dominika Ćosić.

http://wiadomosci.tvp.pl

     

Bruksela 28/1/2019

  https://youtu.be/hu9yjv3bzUs

Żołnierze Maczka odwiedzili Belgię, którą wyzwalali

Major Słowiński ciągle ma kontakt z tą belgijską rodziną. Pokazuje pożółkłe zdjęcie z 1944 r. Widać go na nim z małą dziewczynką przed domem, w którym kwaterował. „Nie mogła dziś przyjechać do Brukseli, bo jej mąż jest bardzo chory. Była u mnie z rodziną w Polsce kilka razy.

https://wpolityce.pl

 Le Ministre Jan Kaprzak en charge des Affaires des Anciens Combattants et des victimes de la répression a , dans le discours dont le texte d'origine ,en entier est publié ci-dessous, le ministre , ce lundi ,a  adapté son texte, à la présence des vétérans venus de Pologne et de Belgique. Oui, il convient que si ce n'étaient " les Polonais" d'autres soldats Alliés auraient libéré cette partie de la Belgique. Mais les Polonais ont combattu de façon " chevaleresque " en ménageant les habitants, les maisons, les bâtiments historiques, à Ypres, à Breda par exemple. Le soldat SLOMINSKI parlera toute sa vie de la façon dont les habitants de Ypres ont accueilli les Polonais . Lui qui durant toute la campagne dormait comme ses compagnons d'armes, sous leur char .A Ypres on les a mis dans le meilleur lit de la maison. Il est toujours , aujourd'hui en contact avec les descendants de cette famille de Ypres.20190128_174350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan KASPRZAK au centre de la photo est en conversation avec Irek Mlodzianiowski de notre association " les Polonais du Centre " . Il est en Belgique ,  régulièrement présent aux cérémonies qui concernent les vétérans polonais.Il y en beaucoup chaque mois de septembre car chaque localité flamande libérée organise une commémoration . Ce n'est pas que ces localités flamandes se souviennent à ce moment de l'année ; en fait c'est tout e l'année. On y  transmet sa reconnaissance à chaque génération dès l'école primaire.Voici d'autres anecdotes:

J'ai un jour rencontré le Premier Ministre Tindemans à qui dans la conversation, j'expliquais que j'étais un Polonais né en Belgique. Il a pris ma main et l'a tenue, longtemps,et en me remerciant, il ajoutait qu'il venait d'un petit village dont j'ai oublié le nom et que un tel Polonais, un tel et un tel y avaient été tués .

A Gand, dans l'hôtel de ville se trouve le plus vieux cercle d'escrime du monde. Lors d'une compétition, un maître d'armes me conduisit dans le hall d'entrée pour me montrer la plaque commémorative de la Libération de Gand.

A Ruisselede, des drapeaux polonais flottent dans les rues de la localité depuis...la Libération. 

A Varsovie, Allée de l'Armée polonaise, les bourgmestres des localités flamandes déposent régulièrement des gerbes au pied du monument qu'ils ont érigé.

Voilà la vidéo du discours de Jan Kasprzak et la copie du discours qu'il nous confiée en le suivant vous distinguerez les adaptations du jour.

W gronie aliantów zdarzali się tacy, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych fbdown

https://youtu.be/PLw6KQ0yhE0

 Image (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image (37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..:: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej :: AKTUALNOŚCI ::..

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej - serwis internetowy.

http://11ldkpanc.wp.mil.pl

 

DSCN3430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Polonais du Centre ont été accueillis par Dirk VERBEKE qui a conçu cette exposition inaugurée en Juin 2018 à Varsovie. Nous étions aussi avec lui à Varsovie en juin 2018. Dirk VERBEKE est l'ancien secrétaire communal de Tielt, ville libéré par les Polonais. Aujourd'hui, Dirk VERBEKE est le président de l'amicale belge des Anciens de la 1e Division Blindée du Général MACZEK. Les Polonais du Centre sont membres de cette amicale depuis une dizaine d'années.Le président des Anciens de Maczek, commissaire de l'exposition " Les Ailes Blindées ", avec Stasiek TRYTKO .

 

 

   DSCN3457DSCN3440DSCN3432DSCN3435

Posté par alexregine à 20:13 - Commentaires [0] - Permalien [#]

27 janvier 2019

783 Polskie stroje: ZAKOPANE

kubacki stoch 

Saut à ski - Le calendrier de la coupe du monde 2019

La coupe du monde de saut à ski (hommes) débute le 17 novembre à Wisla (Pologne) et se termine le 24 mars à Planica (Slovénie)...

http://www.ski-nordique.net
Dawid Kubacki - Wikipedia

Dawid Kubacki (Polish pronunciation: [ˈdavid kuˈbat͡ski]; born 12 March 1990) is a Polish ski jumper. He is a member of the national team and competed at the Winter Olympics in 2014 and 2018. He is 2017 World Champion and bronze at the 2013 World Championships, both in the large hill team competitions.

http://wikipedia.org
Kamil Stoch - Wikipedia

Kamil Wiktor Stoch ( Polish pronunciation: [ˈkamil stɔx]; born 25 May 1987) is a Polish ski jumper. He is one of the most successful ski jumpers from Poland, as well as in the history of the sport, having won two World Cup overall titles, two consecutive Four Hills Tournaments, three individual gold medals at the Winter Olympics, individual and team gold at the Ski Jumping World Championships, and individual silver at the Ski Flying World Championships.

http://wikipedia.orgpolskie stroje : zakopane - Bing images

Stroje Krakowskie Polskie Stroje Ludowe Polskie Stroje Szlacheckie Polskie Stroje Regionalne Polskie Stroje Ludowe Dla Dzieci Stroje Regionalne Polskie Stroje Ludowe Sklep Stroje Ludowe W Polsce Stroje Goralskie W Chicago Polskie Stroje Ludowe Do Wydruku Goralskie Stroje Na Sprzedaz Perfekt Stroje Polskie Stroje Narodowe

https://www.bing.comPosté par alexregine à 18:18 - Commentaires [0] - Permalien [#]

21 janvier 2019

n°782 LA PARTICIPATION des POLONAIS à la Libération de la Belgique en 1944

 

MACZEK MUSEE ARMEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1958, il  y a donc plus de 60 ans, le Général polonais François SKIBINSKI relatait comment des...Polonais, des soldats polonais ont combattu en Belgique

....pour leur liberté...

...et la vôtre...

dans une petite brochure à l'usage des Amitiés Belgo-Polonaises à Bruxelles, présidées par Ernest  DEMUYTER , député et Conseiller Communal de Bruxelles

https://www.kaowarsom.be/documents/bbom/Tome_VIII/Demuyter.Ernest_Antoine_Joseph_Paul.pdf

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531204838.item

Cette brochure de 19 pages avec quelques photos de la Libération et avec des photos des cérémonies en 1957, au cimetière militaire polonais de Lommel avait été éditée et vendue 16 FB pour récolter les fonds nécéssaires pour l'érection d'un premier monument  auprès des tombes des soldats polonais tombés en Belgique.

Et la région du Centre dans tout cela...

Une section des Anciens Combattants Polonais rassemblait à l'époque les quelques Polonais du Centre qui avaient combattu avec le Général MACZEK. Aujourd'hui, ils nous ont quitté et entrent dans l'oubli jusque dans la mémoire de la Communauté Polonaise du Centre .

A Mons Boussu , les Polonais animent encore et toujours un SPK ( Stowarzyszenie Polskich Kombatantow ) ainsi qu'à Liège en portant haut le drapeau belgo-polonais, de ces héros oubliés et dont les noms n'apparaissent nulle part en Wallonie, d'où ils sont partis combattre et où ils sont revenus vivre (travailler au charbonnage ) jusqu'à leur décès.

La Flandre qui écrit son histoire tout à fait autrement , honore ses libérateurs depuis ... 1944.

Il faut; oui, il faut aller dans le Parc du Cinquantenaire au Musée de l' Armée voir l'exposition des premières photos des villages flamands libérés par les Polonais .

Exposition polonaise "Les ailes blindées" | Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Du 29 janvier au 30 mars 2019, le War Heritage Institute accueille l'exposition polonaise itinérante " Les ailes blindées ". Créée à Varsovie, puis montrée à Gdansk, elle arrive en Belgique ! Le visiteur découvrira en sons et en images l'histoire de la 1re division blindée polonaise du Général Maczek.

https://www.klm-mra.be

Les Polonais du Centre étaient , en juin 2018, à Varsovie , à l'inauguration de cette exposition.

Aujourd'hui, elle est présentée à Bruxelles par Geert Bourgeois, Ministre Président de la région Flamande qui tient à montrer sa reconnaissance au nom de la Flandre.

Ce sont les pages de notre histoire de Belgique qui manquent dans les livres et que nous Polonais devont connaître pour les relater à notre descendance .

Oui, il y a les fêtes polonaises, les bals, les repas polonais, les groupes folkloriques, les centres de vacances , les associations, les paroisses polonaises qui nous attirent et puis,... il y a des événements , particuliers , pour lesquels nous Polonais, avons le devoir, un devoir national,  patriotique de bouger,  d'assister, de participer aussi.

Et donc l'information en français contenue dans la brochure de 1958 a été diffusée et connue à Bruxelles dans les milieux belgo-polonais aisés de la capitale, sans trop parvenir jusqu'à nous dans les bassins miniers où les Polonais étaient juste bon à travailler , à se soumettre et pas, à se faire honorer.

Quant à moi, il a fallu des années avant de savoir, avant de comprendre que la rétention de toute cette histoire n'est pas innocente et que certains milieux ont contribué à la laisser de côté.

Et puis, j'avais 12 ans , le Directeur de l'Ecole Moyenne de La Louvière, Jean Burion, un ancien de la Brigade Piron,  dit dans ma classe , au petit Polonais que j'étais, comment les soldats polonais s'étaient vaillamment battus en Belgique. C' était la première fois qu'on nous mettait en valeur.

Nous sommes beaucoup en Belgique à  répandre  l' histoire de MACZEK, à agir au sein de l'Amicale des Anciens de la 1e D.BL du Général Maczek par exemple.

Je remercie encore  Jean Luc Dupont,  co-fondateur de notre association " les Polonais du Centre " qui avec son épouse Wioleta KIELBOWICZ nous ont guidés il y a plus de 10 ans maintenant,  au Mémorial de Caen , à Montormel, à Falaise et au cimetière polonais de Urville Langannerie où reposent 696 soldats polonais

 

Cimetière d'Urville-Langannerie, les Polonais en Normandie.

A 20 kms au Sud de Caen, près de 700 combattants Polonais reposent dans le sol normand. Une nécropole unique conséquence de la bataille de la poche de Falaise.

http://www.plagesdu6juin1944.com

 

Generaal Maczek Museum

Generaal Maczek Museum, Breda. 739 likes. Dit museum is gewijd aan de dappere mannen en vrouwen van de 1e Poolse Pantserdivisie, die in 1944 en 1945 onder aanvoering van Generaal Stanisław Maczek...

https://www.facebook.com

 

Eerste Poolse Pantserdivisie België

Eerste Poolse Pantserdivisie België. 348 likes · 98 talking about this. Onze vereniging wil de herinnering aan de soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie die Vlaanderen in 1944 hebben bevrijd,...

https://www.facebook.com
Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków

Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków, Żagań. 2.1K likes. Non-Governmental Organization (NGO)

https://www.facebook.com

DSCN0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 à gauche GILLES LAPERS église polonaise Place de La Chapelle Bruxelles journée des drapeaux polonais en Belgique 

mais je salue surtout  tout le travail accompli par Gilles LAPERS qui l'étudie avec passion depuis si longtemps pour pouvoir  parler de chaque minute de la lutte des Polonais sur le sol belge.

soldats polonais, Maczek, Sikorski,Montormel,Ecosse,Tielt, Division blindée polonaise, polish armore

Blog d'un parcours d'un soldat polonais de la division blindée polonaise autour de son trajet libérateur de l'Europe en 1944-45.Périple famillial impressionant et européen avant l'heure!

https://zygmunt-sawicki.blog4ever.com
gilles lapers - Bing images

Jungle alimentaire : le rugissement de Gilles Lartigot ...

https://www.bing.com

Voilà à suivre , la copie complète du texte de cette brochure.

AVANT PROPOS

Tout homme de coeur garde en mémoire le souvenir de ceux qui l'aidèrent aux heures difficiles de son existence.

De même doivent faire les peuples.

La Pologne est parmi ceux qui se trouvèrent aux côtés de notre pays en plusieurs circonstances vitales de son histoire.                                                Faut-il rappeler 1830?

Au cours des années noires que connut notre pays pendant la dernière guerre nos soldats et nos aviateurs furent coude à coude avec les soldats et les aviateurs polonais.

Puis-je, quand à moi, oublier les deux aviateurs polonais abattus et parachutés dans le sud-ouest de la Belgique avec lesquels nous sortîmes clandestinement du pays pour nous permettre de continuer à servir.

Vous souvenez-vous d'avoir vu en 1944 de ces soldats polonais portant un aigle sur leurs bérets noirs et leurs casques et une patte d'épaule noire fixée au bras gauche?

Il y a quartorze ans, ils ont traversé notre pays en trombe dans le fracas des combats.

Ils luttaient pour leur pays, mais en même temps ils nous apportaient à nous aussi la liberté. Ils ont laissé sur notre terre bien des croix, éloquents témoins d'une amitié scellée dans le sang.

Nous livrons aux lecteurs belges ce bref exposé de l'histoire des luttes de la 1ère Division Blindée Polonaise en Belgique, écrite par un de ses vaillants chefs, François SKIBINSKI, actuellement Général de Brigade de l'Armée Polonaise.

Nous souhaitons que cette modeste brochure soit le témoignage de la reconnaisssance de notre pays envers ces soldats polonais et d'une amitié durable pour eux et leur glorieuse terre, amitié qui n'a cessé de se développer depuis la dernière guerre.

Ernest DEMUYTER

Président des Amitiés Belgo-Polonaises.

Député, Conseiller Communal de Bruxelles

104, rue Belliard  BRUXELLES

SEPTEMBRE  1944

Il y a de cela 14 ans.

Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1944, les sapeurs polonais de la 1è Division Blindée construisaient fébrilement un pont sur le Canal de Neuf-Fosses.

A l'aube, les travaux étaient terminés. La Division passa rapidement le canal et le 6 septembre vers midi, elle passa la frontière française à Westouter et se dirigea vers Ypres.

Les Armées Alliées et avec elles la 1è Divivsion Blindée, commencèrent une nouvelle étape:

la Libération de la Belgique

QUELQUES MOTS à PROPOS de la 1e DIVISION BLINDEE

La Division dont le Général  Stanislas MACZEK était le Commandant en Chef, faisait partie de la 1e Armée Canadienne,

21e Groupe de l'Armée du Maréchal MONTGOMERY.

Cette unité polonaise se composait : de  

-la 10e Brigade de Cavalerie Blindée,

-de la 3e Brigade de Chasseurs Motorisés,

-de l'Artillerie de Division,

-du 10e Régiment de Chasseurs à Cheval ( de reconnaissance),

-d'un bataillon de liaison et de sapeurs,

-d'escadrons réglant la circulation et de tanks protégeant l'Etat-Major et les Services.

La Brigade de Cavalerie Blindée se composait :

-du 24e Régiment de Uhlans,

-du 1e

-du 2e Régiments Blindés,

-du 10e Régiment de Dragons ( cavalerie motorisée ) .

Le Colonel Thadée MAJEWSKI était le Commandant de la 10e Brigade de Cavalerie Blindée.

La 3e Brigade de Chasseurs Motorisés se composait:

du 8e et 9e Bataillons,

-le premier, nommé Bataillon des Chasseurs de Podhale,

-le deuxième,  nommé par après Bataillon des Chasseurs des Flandres, décoré par le Prince Charles, Régent de Belgique, de la Croix de Guerre Belge avec port de la fourragère et d'

-un escadron indépendant, armé de mitrailleuses lourdes.

Le Colonel François SKIBINSKI était le Commandant de cette brigade.

Quatre régiments d'artillerie de division:

-deux régiments d'artillerie motorisée,

-artillerie antichar et

-artillerie anti-aérienne,

étaient commandées par le Colonel Bronislaw NOEL.

Dans son ensemble, la division comptait environ 15.000 soldats et disposait de 250 tanks.

Lorsque cette unité commença la bataille pour la Belgique, elle avait déjà une tradition de combat bien établie et elle s'était couverte de gloire dans trois campagnes importantes au cours de la Deuxième Guerre Mondiale.

Car dans cette 1e Division Blindée, s'incorporait pour la troisième fois l'ancienne 10e Brigade de Cavalerie, déjà complètement motorisée en 1937.

La 10e Brigade s'était battue contre les Allemands en Pologne, du 1er et 19 septembre 1939, et après la défaite , sur l'ordre du Haut Commandement, elle passa tout entière la frontière hongroise.

De là, grâce aux démarches du Général Wladyslas SIKORSKI, on réussit à l'évacuer en France presqu'au complet, quoique sans les armes, elle put faire partie, en France, des forces polonaises réorganisées, et elle lutta, là , sous le nom de 10e Brigade de Cavalerie Blindée aux côtés de l'Armée Française pendant la campagne de 1940, en Champagne, en Bourgogne.

Elle partagea le sort tragique des Armées Alliées; mais cette fois-ci encore, elle ne périt point.

Une grande partie des soldats de la brigade put passer en Grande-Bretagne, où elle se reconstitua une seconde fois, cette fois-ci sous une forme très élargie sous le nom de 1e Division Blindée.

Fin juillet 1944, elle débarqua sur le front de Normandie, où depuis le 6 juin, les Armées Alliées se battent déjà.

Les soldats polonais commencèrent leur retour en Pologne par une participation très remarquée à la célèbre et sanglante bataille près de Falaise, aux côtés des Alliés.

Les soldats polonais portaient un uniforme de coupe anglaise, mais ils avaient leurs signes distinctifs traditionnels, l'aigle blanc, emblême de l'Etat, sur les bérets et sur le bras gauche une patte d'épaule noire, donnée à l'ensemble de la 10e Brigade de Cavalerie Blindée par le Général SIKORSKI, comme insigne honorofique pour ses hauts faits d'armes durant les deux premières campagnes. L'insigne de la Division, porté sur la manche gauche et peint sur les véhicules, se composait d'un casque et d'une aile, stylisés, portés par les célèbres chevaliers de la cavalerie polonaise, qui jadis, sous le roi SOBIESKI, écrasaient les Turcs sous Vienne.

Fidèles aux traditions nationales, la Division marchait de bataille en bataille. La tragédie de la guerre l'avait condamnée à lutter loin de sa terre natale. Mais en avançant aux côtés des Alliés, les soldats polonais,savaient  qu'ils se battaient pour la même cause: pour l'anéantissement du fascisme et pour rendre la liberté aux pays opprimés par les hitlériens et parmi ceux ci, la Pologne.

LA DERNIERE ETAPE DE LA LUTTE

La dernière étape des luttes de la 1e Division Blindée, était la participationà la Libération de l'Europe, de la France, de la Belgique, de la Hollande.

Le 21 août 1944, les Armées Alliées, et parmi elles, la 1e Division Blindée Polonaise, terminaient la mise en déroute des troupes de la 7e Armée Allemande encerclée près de Falaise et passaient à leur poursuite. En quelques jours, on força la Seine et la Somme; le 5 septembre, des tanks de la 1e Division Blindée prenaient d'assaut la ville de Saint Omer et se trouvaient le soir même du jour près de Blaringhem.

Le lendemain, comme nous l'avons dit au début, la 1e Division Blindée était en Belgique.

LE DEBUT DE LA BATAILLE POUR LA BELGIQUE LE 6 SEPTEMBRE 1944

La bataille pour la Belgique ne constituait pas une opération séparée, et du point de vue purement militaire, elle était la suite des opérations entreprises sur le territoire de la France. Mais du point de vue de l'aspect politique et historique, elle avait une très grande importance: encore un pays libéré des hitlériens. Et pour les soldats de la 1e Division Blindée, ils n'étaient pas indifférent qu'à ce même moment, sur le lointain front de l'Est, les Armées Soviétiques avec les Unités Polonaises qui luttaient à leurs côtés, avaient déjà libéré la moitié de leur Patrie et qu'elles continuaient à avancer victorieusement. Les Polonais qui se battaient à l'Ouest comprenaient que leur retour à une vie normale, leur retour dans leur Patrie, dépendaient d'une fin rapide de la guerre sur tous les fronts. Ils poussaient donc de l'avant en redoublant d'énergie.

Les opérations de poursuite de l'ennemi se développaient en direction de Ypres.

A la tête de la Division marchait le 10e Régiment de Chasseurs à Cheval, qui surprise, conquit et occupa deux passages sur le Canal d'Ypres. Au moment de l'arrivée des avant-gardes des escadrons de la 10e Brigade de Cavalerie Blindée, les Chasseurs à Cheval leur transmirent les passages et,  après avoir contourné Ypres par le Sud, ils se dirigèrent vers Roulers. Ils brisèrent ce jour même la résistance allemande sous Frezenberg et les Chasseurs à Cheval atteignirent la région de Zonnebeke.

Entretemps, les tanks de la 10e Brigade de Cavalerie Blindée contournèrent Ypres comme des serpents d'acier et la prirent dans un étau.

La 3e Brigade des Chasseurs - deuxième échelon de la Division- attaqua la ville de front et en direction de l'Ouest, profitant de cette situation et la ville fut prise après une lutte courte mais violente. Au cours de cette lutte, les troupes polonaises firent une habile manoeuvre, forçant la garnison allemande à déposer les armes, malgré qu'en l'attaquant elles ne se servirent pas une seule fois de l'artillerie, ce qui évita des pertes sanglantes et inutiles à la population.

Ypres fut libéré après quatre années et demi d'occupation hitlérienne. Le 9e Bataillon des Chasseurs se distingua tout spécialement dans cette bataille. Les habitants de la ville accueillirent leurs sauveurs avec une grande joie et très chaleureusement. Dans le livre commémoratif qui se trouve à l'hôtel de ville, il y a , à la date du 6 septembre 1944, comme souvenir éternel de cet événement, une signature apposée par le Commandant de la 1e Division Blindée Polonaise: le Général Stanislas MACZEK.

d' YPRES à GAND 7-11 septembre 1944

La lutte continuait.

Le 7 septembre, ce fur le 10e Régiment des Chasseurs à Cheval qui recommença la lutte en opérant des reconnaissances de la défense de Roulers, Hooglede et Gits. Au cours des combats, les Chasseurs à Cheval firent environ 50 prisonniers, détruisirent deux chars blindés et 14 canons anichars, mais ils eurent eux-mêmes des pertes en hommes et en chars.

Près de Gits, le peloton du 1er escadron du 10e Régiment des Chasseurs à Cheval se distingua tout particulièrement. Le peloton, composé de trois tanks, avançait justement de l'Ouest vers la petite ville, quand des hitlériens ouvrirent sur lui le feu de leurs canons antichars. Un des tanks polonais fut détruit. L'obus atteignit la tourelle du tank du commandant de peloton, le maréchal des logis MINCER,  qui ne battit pas en retraite. Il était fermement décidé  à exécuter ce qui devait être fait. Prenant complètement l'ennemi par surprise, il fonça en avant avec ses tanks à toute vitesse et passa comme un ouragan à travers Gits, écrasant sur son chemin avec les chenilles de ses chars d'assaut, les soldats ennemis et leurs armes. Il se fraya un chemin à la limite Est de la localité, puis il tourna vers les champs et, en décrivant un large arc de cercle, il rejoignit son escadron.

Il y eut beaucoup d'épisodes comme celui-ci - exemples d'héroïsme et de dévouement - concernant l'activité des unités polonaises.

Après avoir reçu le rapport des éclaireurs, le Commandant de la Division envoya à l'attaque de Roulers, la 3e Brigade des Chasseurs, et vers Hooglede, le groupement du 2e Régiment Blindé.

Ces deux journées de combats - du 6 au 7 septembre 1944, étroitement liées aux noms des deux localités - Ypres et Roulers - apportèrent au 9e Bataillon la glorieuse dénomination de " Chasseurs des Flandres "ainsi que la fourragère de la Croix de Guerre Belge.

Le 8 septembre, la Division continuait sa poursuite et, vers le matin, elle se trouvait dans la région de Thielt et de Ruysselede, où les Allemands avaient organisé leur résistance.

La bataille de Thielt se déroula en deux phases.

D'abord, la ville devait être prise par le 24e Régiment de Uhlans, une compagnie du 8e Bataillon de Chasseurs, un groupe d'artilleurs antichars et un groupe du 21e Régiment d'Artillerie Motorisée.

Le Lieutenant-Colonel DOWBOR dirigeait l'ensemble de ces troupes, mais ces forces s'avérèrent pourtant trop faibles pour vaincre la défense ennemie. Il fallait donc créér un nouveau détachement, renforcé par le 8e Bataillon de Chasseurs, au complet. En même temps, le 10e Régiment de Chasseurs à Cheval contourna la ville et l'attaqua du Sud. Ce fut décisif. La deuxième phase fut heureuse: on arriva à prendre la ville de Thielt le 8 septembre dans l'après-midi.

Simultanément, le groupement du 2e Régiment Blindé attaquait Ruyselede, défendue avec acharnement par l'ennemi, et la lutte se prolongeait.

Par conséquent, le Chef de la Division décida de renforcer ce groupement en y ajoutant les effectifs du 1e Régiment Blindé et du 8e Bataillon de Chasseurs qui avaient entre temps terminés la conquête de Thielt.

La garnison allemande fut forcée d'abandonner ses positions et subitde très lourdes pertes. Le chemin de la retraite des hitlériensde Ruysselede était littéralement jonché de cadavres d'hommes, de chevaux et de débris de matériel.

 Il fallait maintenant à tout prix, le jour même, s'emparer du passage du Canal de Gand à Aeltre.

Cet ordre fut donné aux troupes commandées par le Lieurenant-Colonel KOSZUTSKI: au 2e Régiment Blindé, au 10e Régiment des Dragons, et au 8e Bataillon de Chasseurs. Mais ce groupement ne put s'approcher des positions allemandes au bord du canal. On n'arriva pas à prendre ces positions. La défense hitlérienne était trop forte.

_____________________________________________________________________________________

On peut considérer qu'à partir de ce moment - l'arrêt de la Division sur le Canal de Gand - la phase de poursuite entreprise par la 1e Division Blindée était terminée, phase qui durait depuis la région de la Seine, et pendant laquelle la Division d-faisait en moyenne 50 km. par jour.

Ce changement de situation était dû à deux circonstances: en premier lieu, il n'y avait plus les larges étendues du Nord de la France, propices aux manoeuvres rapides d'opérations effectuées par des divisions blindées. On se trouvait maintenant sur le terrain des Flandres, terrain bas, marécageux, avec une population dense, et avant tout, entrecoupé d'innombrables rivières petites et grandes, de canaux et d'inondations.

En deuxième lieu, l'ennemi avait eu le temps de reprendre haleine après sa défaite en Normandie: il avait amené en Flandres un certain nombre de nouvelles unités et il avait passé à une résistance toujours plus serrée et organisée, en utilisant toutes les valeurs défensives du terrain.

__________________________________________________________________________________

Le 9 septembre fut une journée de nettoyage de la région où se cachaient les débris de l'armée ennemie; on fit beaucoup de prisonniers. En même temps, la 3e Brigadede Chasseurs s'apprêtait à forcer le Canal de Gand puisqu'on n'avait pas réussi son passage par surprise.

Cette oprération commença le soir sur un étroit secteur, exécutée par des forces du Bataillon de Podhale, appuyéespar le feu de deux régiments d'artillrie et par des mortiers de brigade. Cette attaque fut faite dans des conditions très dures. Le Canal, qui avait deux bras coulait entre des parois très profondes avec des murs verticauxtellement hauts qu'il avait fallu descendre les soldats dans leurs barques à l'aide de cordages. Ces barques en caoutchouc, d'une personne ne furent fournies à la brigade qu'au nombre de 15 et de là, la décision prise de ne forcer le front que par un seul bataillon. L'ennemi, solidement retranché  sur la rive nord-est, se défendit âprement dans les digues massives qui entouraient le canal. Les prisonniers affirmèrent que le commandant du bataillon - un SS - avait abattu pendant la nuit une quinzaine de ses soldats qui manifestaient le désir de fuir.

Bien que les Chasseurs de Podhale réussirent à forcer le premier bras du canal, il sne furent pas en état de conquérir le deuxième, derrière lequel se trouvait la principale position de l'ennemi.

Le commandant de la 1e Compagnie, le Lieutenant MISIEWICZ fut tué. Sa compagnie eut environ trente morts et blessés.

Le jour se levait. Le feu de l'ennemi devenait de plus en plus intense. Le Commandant de la Brigade donna alors l'ordre à ses hommes, du Bataillon de Podhale, de se retirer sur le premier bras et de se retrancher sur les anciennes positions allemandes, puis il se mit à réorganiser l'attaque.

A ce moment arriva l'ordre du Commandant d'Armée d'abandonner les préparatifs. Il renonçait au passage du Canal de Gand  sous Aeltre, parce que l'unité voisine, à l'aile gauche, faisant partie de la 2e Armée Britanique - la 7e Division des "Rats du Désert" - s'était emparée de la plus grande partie du Sud de Gand.

La 1e Division Blindée reçut de ce fait l'ordre de relayer avec une partie de ses effectifs, la 7e Division Blindée et de terminer la Libération de Gand. Et avec une autre partie, d'avancer en direction de Saint-Nicolas.

Pour relayer la 7e Division, la 3e Brigade de Chasseur fut renforcée par le 24 Régiment de Uhlans et par l'artillerie. La 10e Brigade de Cavalerie Blindée partit vers Saint-Nicolas, pour nettoyer le terrain de cette région des troupes ennemies, entre le Canal de Gand et l'Escaut.

La LIBERATION de GAND

Le 11 septembre, dans l'après-midi, la 3e Brigae de Chasseurs motorisés entra dans la ville de Gand, acclamée avec enthousiasme par la population et elle relaya des unités britanniques qui occupaient des positions dans la partie Nord de la ville. Mais le temps manquait pour des manifestations d'amitié. Les Allemands se trouvaient au-delà du Canal Nieuwe Waast. L'artillerie ennemie tirait se temps à autre sur la ville. Un feu de gros canons à longue portée, placés sur rails par l'ennemi, venant de la région Nord, était particulièrement désagréable.

Les bataillons polonais occupèrent les positions tenues jusqu'ici par les Britanniques. L'Etat Major de la Brigade s'installa à l'Hôtel de la Poste, sur la place d'Armes, prenant aussitôt contact avec les unités belges de la Résistance. Je me souviens même que deux charmantes jeunes filles, agents de liaison, furent affectées à l'Etat Major de la Brigade - elles portaient des noms mélodieux - Anique et Chantal. Nous devons mentionner aussi qu'un officier belge de liaison arriva chez nous également, c'était le lieutenant Robert STAAS de RICHELLE, originaire des environs immédiats de Gand.

Les combats pour la libération définitive de Gand commencèrent ce jour même par une attaque du 9e Bataillon avec un escadron du 24e Bataillon de Uhlans, appuyés par l'aviation et par toute l'artillerie. Il s'agissait de prendre un certain petit bois, situé à la limite même de la ville,au Nord-Ouest et qui intéressait - du point de vue tactique - aussi bien les Polonais que les Allemands.

La lutte fut très dure: le petit bois passa deux fois de mains en mains. La nuit, les tanks polonais se retirèrent. Les hitlériens en profitèrent et après une deuxième contre-attaque, exécutée dans l'obscurité, le 9e Bataillon fut rejeté au-delà de la ligne du chemin de fer.

Les unités de la Division qui restaient encore, passèrentdans la nuit du 11 au 12 septembre, dans la région de Lokeren et de Saint-Nicolas.

Pendant la journée du 12 septembre, la 10e Brigade de Cavalerie, renforcée par le Bataillon de Chasseurs de Podhale et par une partie de l'artillerie, se prépara à nettoyer le terrain entre l'Escaut et le Canal, et, en même temps, la 3e Brigade de Chasseurs se regroupa pour attaquer, dans le but de rejeter l'ennemi au Nord de la rivière Lieve et de protéger ainsi Gand du feu de l'artillerie allemande. Cette attaque fut exécutée pendant la journée du 13 septembre de la manière suivante: les 8e et9e Bataillons de Chasseurs attaquèrent de front et le 24e Régiment des Uhlans, après avoir conduit son infanterie sur les avant-postes des positions allemandes, se rendit sur les arrières de l'ennemi, détruisit ,en tirant dessus, les lourds canons sur rail, déjà mentionnés, et ramena un grand nombre de prisonniers. C'étaient des parachutistes allemands, des détachements spécialement entraînés et célèbres, l'élite de l'armée hitlérienne.

Dans le deuxième échelon marchait une compagnie du Mouvement Belge de la Résistance, qui s'était offerte volontairement en demandant qu'on l'utilise dans la lutte pour libérer sa ville natale. L'attaque se fit avec une telle rapidité qu'il ne fut pas possible d'introduire cette compagnie pour participer à l'assaut, néanmoins, en tant que commandant la la Brigade et témoin oculaire, je dois constater que les soldats du Mouvement de la Résistance se trouvèrent pendant des heures sous le feu de l'ennemi et qu'ils se comportèrent vaillamment.

D'autre part, les soldats polonais étaient aussi stimulés par la participation morale, au cours de la lutte, de toute la population de Gand. Lorsque les premiers obus sifflèrent au dessus de la ville, préparant l'attaque de l'artillerie, et que dans la périphérie Nord on entendait les coups de feu des tanks et les rafales de mitrailleuses, tout Gand se porta en masse dans les rues. La foule écoutait, tendue, les bruits des combats qui s'éloignaient peu à peu vers le Nord: des sifflets et des huées accompagnaient les parachutistes hitlériens bizarement vêtus de leurs blouses mouchetées, qu'on conduisait vers l'arrière; les visages pâlissaient, un silence lugubre régnait quand passaient les jeeps sur lesquelles on transportait les soldats polonais, tués ou blessés sous Gand. Et quelques heures plus tard, les Chasseurs et les Uhlans qui revenaient en passant par la ville, furent couverts de fleurs.

Bien des amitiés se sont forgées entre Belges et Polonais à Gand pendant ce mois de septembre 1944. Et bien des aventures romantiques ont eu leur commencement devant l'autel; les habitants de Gand et des environs sont les premiers à le savoir.

Pendant la journée du 14 septembre, il y eu à Gand des activités de peu d'importance entre des patrouilles sur la rivière Lieve. Par contre, le groupement de la 10e Brigade de Cavalerie ne se reposait pas. Ce jour-là, une attaque a permis au Bataillon de Podhale de prendre Stekene au 10e Régiment de Dragons, la région de La Trompe, et au 1e Régiment Blindé, Saint-Gilles-Waes, inscrivant aussi de nouveaux noms sur la liste des localités belges, libérées par les Polonais.

La Division put enfin jouir d'un repos bien mérité du 21 au 26 septembre dans la région de Saint-Nicolas et d'Axel et, le 21 de ce mois, elle revint dans son ensemble sur le territoire de la Belgique où d'autres tâches attendaientles soldats polonais.

( à suivre demain )

 

 Intermezzo 

15-26 septembre 1944

Pendant la journée du 15 septembre , on regroupa la 1e Division Blindée en vue de combats à livrer au groupement du général allemand Neuman. Ces troupes comportaient les éléments de deux divisions qui s'étaient retranchées dans le secteur défensif compris entre l'embouchure de l'Escaut, le Canal Axel-Hulst et le Canal Sas-Van-Gent-Terneuzen.

Les combats de la division furent très importants dans la bataille du 21e Groupe d'Armées pour la ville et le port d'Anvers; elle se déroula cependant entièrement sur le territoire hollandais, c'est pourquoi sa description n'entre pas dans le cadre de cet exposé. Mais il faut néanmoins rappeler que ce furent des combats très acharnés qui durèrent six jours, sur un terrain très difficile et contre un ennemi qui se défendait désespérémnet non seulement sur place, mais en passant plusieurs fois à des contre-attaques. 

La division polonaise- ou plus exactement sa 3e Brigade de Chasseurs- força le Canal Axel-Hulst, s'empara de haute lutte des villes d'Axel, Hulst et du port de Terneuzen et, finalement, elle noya littéralement les débris des groupements Neuman dans l'embouchure de l'Escaut.

La Division put enfin jouir d'un repos bien mérité du 21 au 26 septembre dans la région de Saint-Nicolas et d'Axel et, le 21 de ce mois, elle revint dans son ensemble sur le territoire de la Belgique, où d'autres tâches attendaient les soldats polonais.

 

LA BATAILLE POUR L' EMBOUCHURE DE LA MEUSE

 

Le 27 septembre, toute la partie Sud et Nord-Ouest de la Belgique, y compris Bruxelles, était déjà libérée. Anvers, à l'exception du quartier du port, était aux mains des Anglais, et à l'Est de cette ville, les unités de la 1e Armée Canadienne avaient atteint la ligne du Canal Anvers-Turnhout. Le long de cette ligne passait maintenant l'avant-poste de la défense allemande. Une brêche était formée par une petit tête de pont sur le Waal, près de Nimègue, occupée par les Alliés, et aussi par les parachutistes polonais suite à l'expédition sur Arnhem.

La 1e Armée Canadienne, dont la 1e Division Blindée Polonais faisait partie, comme nous l'avons déjà dit, devaient maintenant conquérir le Nord-Est de la Belgique et le Sud de la Hollande, pour permettre aux Alliés l'utilisation complète du port d'Anvers. Des combats se déroulaient dans le même but à l'île de Walcheren et sur la presu'île de Beveland, qui fermaient au Nord l'accès de ce port.

Ceci était très important car les Armées Alliées qui s'étaient déjà fortement éloignées des ports artificiels construits en Angleterre, halés à travers la Manche et montés sur les plages de Normandie, commençaient à se ressentir des difficultés grandissantes de réapprovisionnement surtout en ce qui concernait les carburants et les munitions.

La 1e Division Blindée se concentra le 27 septembre dans le rayon situé directement à l'Est d'Anvers et là, elle recevait l'ordre de combat suivant: le 29 septembre à l'aube, elle devait traverser le canal et occuper d'abord la petite ville de Merxplas, puis, développant son attaque, arriver à Baarle-Nassau et Tilburg, situées déjà en territoire hollandais.

Le point de départ de la Divivsion devait être la tête de pont créée précédemment sur la rive Nord du canal d'Anvers-Turnhout sous Rijckvorsell, par la 49e Division Anglaise d'Infanterie qui avait construit deux ponts - appelllés " la Pomme " " la Poire ". D'après l'ordre de commandement, la 1e Division Blindée deavit attaquer en deux bonds ; d'abord avec la 3e Brigade de Chasseurs, mais sans le 8e Bataillon, renforcée, par contre par deux régiments blindés ( le 10e de Chasseurs à Cheval et le 24e de Uhlans ) par trois groupes d'artillerie antichars et une compagnie de sapeurs, avec l'appui de deux régiments d'artillerie, ensuite, avec la 10e Brigade de Cavalerie Blindée, sans le 24e Régiment de Uhlans, renforcée par le 8e Bataillon de Chasseurs.

La journée du 28 septembre se passa à préparer l'attaque.

Le 29 septembre, les éléments d'avant-garde de la division franchissaient ponctuellement, à 8h30, les ponts " la Poire " " la Pomme " , et prenaient position sur leur point de départ , disposés en deux formations; celle de l'Est et celle de l'Ouest.

Le groupement Est, était composé d'un bataillon de Chasseurs de Podhale, de l'escadron du 24e Régiment de Uhlans, et d'un groupe de canons antichars. Il avait pour tâche de se déployer au-delà des avant-postes de l'aile droite de la 49e Division d'Infanterie et attaquer Merxplas le long de la chaussée de Beerse, c'est-à-dire le long de l'axe Sud-Nord.

Le 2e groupement, c'est-à-dire, le 9e Bataillon de Chasseurs des Flandres, avec l'escadron du 24e Régiment de Uhlans et le groupe d'artillerie antichars, devait se déployer à l'arrière de la Brigade Anglaise du Nord et attaquer Merxplas de l'Ouest, le long de la chaussée venant de Rijckvorsell, par Molenzijde. 

L'artillerie de la 1e Division Blindée, renforcée par une partie de l'artillerie de la 49e Division, soutenait les deux groupements.

Les forces qui partaient à l'attaque étaient précédées par le 10e Régiment de Chasseurs à Cheval, avec le groupe d'artillerie antichars attaché, qui se déploya devant le front de toute la brigade, au premier bond. Il devait prendre contact avec les éléments les plus avancés de la 49e Division d'Infanterie, et effectuer la reconnaissance des positions ennemies et du territoire du rayon de Merxplas.

Le Commandant de Brigade gardait en réserve l'escadron de Uhlans.

___________________________________________________________________________________

L'attaque fut retardée de quelques heures pour la raison suivante: la 49 e Division Anglaise ne put se rendre maître , à l'heure désignée, du Dépôt de Mendicité, opération dont dépendait l'attaque polonaise.

Ce ne fut que vers midi, le 29 septembre, que les Chasseurs de Podhale partirent à l'assaut, suivis vers 13 heures, des Chasseurs des Flandres.

 L'ennemi se défendit avec acharnement. Les hitlériens occupaient des positions en des points difficiles à déceler et à détruire -  dans des caves de maisons bombardées, dans des digues, nombreusesdans cette région - ils laisasaient s'avancer l'infanterie polonaise à une très courte distance et ouvraient le feu, ce qui rendait l'activité de l'artillerie polonaise très difficile, car elle craignait de toucher ses propres soldats. Ces positions étaient également entourées de mines et de trappes antichars, ce qui compliquait encore la situation.

Dans ces conditions , l'attaque avançait lentement avec des pertes sensibles. Le Bataillon de Podhale, qui fit deux cents prisonniers, avait néanmoins une vingtaine de tués et 30 blessés, mais avant le crépuscule, les soldats de ce bataillon se rendirent maîtres de Wolfspotten, sur la chaussée de Merxplas.

Le 10e Régiment de Chasseurs à Cheval se concentra pour la nuit au-delà de l'aile droite du Bataillon de Podhale. Les Chasseurs des Flandres n'avancèrent que fort peu. Ils avaient des pertes moins grandes, mais aussi moins de prisonniers que ceux de Podhale.

Leur attaque était principalement freinée par le feu, venant du Dépôt de Mendicité, où étaient les hitlériens, donc du côté de leur flanc gauche.

C'est justement ce feu qui décida le Commandant de Brigade de changer la conception de l'attaque pour le 30 septembre. Il fallait abandonner le plan d'une attaque venant du centre de Merxplas et attaquer avec deux bataillons côte à côte directement vers le Nord, et en même temps encercler Merxplas de l'Est par un régiment de tanks. Conformément à cette décision, il donna le soir du 29 septembre l'ordre de bataille suivant:

- Groupement des Chasseurs de Podhale: attaquer le long de la chaussée de Merxplas; après la prise de la ville, se rendre maître du passage Est de la Mark Occidentale

- Groupement des Chasseurs des Flandres: se glisser dès la tombée du jour vers le Sud, se grouper dans les bois de Luijsterborg, à gauche des Chasseurs de Podhale, en vue d'attaquer sur Molenzijde; après avoir pris cette localité, se rendre maître du passage Ouest vers la Mark Occidentale

-Le 10e Régiment de Chasseurs à Cheval: contourner Merxplas du Nord-Est, participer au combat pour la ville avec le groupement des Chasseurs de Podhale: assurer l'activité de la Brigade du côté des bois se trouvant à l'Est de Merxplas

- L'artillerie de Division: soutenir l'attaque des deux groupements. A la demande du Commandant de Brigade , le Régiment d'Artillerie lourde Britannique, bombarde pendant la nuit les positions allemandes sous Merxplas

- Reste en réserve l'escadron du 24e Régiments des Uhlans.

Ce plan fut largement exécuté.

Le 30 septembre à l'aube, les deux groupements sur une même ligne, ayant les Chasseurs à Cheval à leur aile droite, passèrent à l'attaque. Les Chasseurs à Cheval dépassèrent rapidement les bataillons et tombèrent sur l'aile et l'arrière des positions allemandes de Merxplas. Cette manoeuvre permit, comme nous le verrons, aux Chasseurs de Podhale d'occuper la ville. En même temps, un des escadrons attaqua les positions arrières des hitlériens qui se défendaient encore à Merxplas et s'empara du passage Est sur la Mark Occidentale où il détruisit une automobile allemande transportant des mines. Dans ce combat périt l'héroïque Lieutenant Nicodème KLUZ et le Capitane de cavalerie ROZWADOWSKI, fut blessé.

Merxplas était minée et barricadée, mais les Chasseurs de Podhale réussirent à y pénétrer, puis ils partirent vers le passage de la rivière, qui avait déjà été conquis par les Chasseurs de Podhale.

 

 

 

 

 

 

 

 

( à suivre demain)

 

 

 

 

 

 

Posté par alexregine à 14:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

18 janvier 2019

ŻAŁOBY NARODOWEJ W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ PREZYDENTA GDAŃSKA PANA PAWŁA ADAMOWICZA.

ADAMOWICZ

  

Szanowni Państwo,

 

W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ PREZYEDNTA GDAŃSKA PANA PAWŁA ADAMOWICZA W DNIU 14 STYCZNIA BR. PREZYDENT RP PODJĄŁ DECYZJĘ O OGŁOSZENIU ŻAŁOBY NARODOWEJ OD DNIA 18 STYCZNIA 2019 R., OD GODZ. 17.00 DO DNIA 19 STYCZNIA 2019 R. DO GODZ. 19.00 .

 

W Ambasadzie RP w Brukseli ( Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela ) wyłożona zostanie księga kondolencyjna , osoby które chciałyby dokonać wpisu zapraszamy;

- w piątek 18 stycznia br. od godz. 10:00 do 14:00

- w poniedziałek 21 stycznia br. od godz. 10:00 do 14:00

 

Z poważaniem,

 

Katarzyna Piórko

 

Sekretariat Ambasadora

Ambasada RP w Brukseli

Rue Stevin 139
B-1000 Brussels

Belgium
 

Tel. : +32 2 7804 500

Fax : +32 2 7361 881

www.bruksela.msz.gov.pl

 

Posté par alexregine à 15:25 - Commentaires [0] - Permalien [#]