Bruksela, 27 października 2018 r.

Drodzy Członkowie FPI,
Drodzy Przyjaciele,

Z głębokim smutkiem informuję o śmierci dr Marii Rondomańskiej w Guirsch (Arlon -BE), 26 października 2018 r., urodzonej w Wilnie 24 października 1925 r.


RONDOMANSKA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

source:Fundacja Polonia International

RODOMANSKA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source:Pakulski André Reportage du 2 février 2013 soirée polonaise avec les Polonais du Centre à Trivières (La Louvière)

 

Wdowę po Konradzie Edwardzie Nagoda-Niklewicz.

Uhonorowana
Krzyżem Orderu Niepodległości z mieczami
Krzyżem Walecznych
oraz wieloma innymi dekoracjami.

Doktor medycyny, anestezjolog, były członek Armii Krajowej AK, żołnierz w Powstaniu Warszawskim, były więzień w obozach w Niemczech, pielęgniarka w 1 Dywizji Pancernej (Generała Stanisława Maczka), członkiem-założycielem "Lelewel ASBL ", "Solidarité européenne" oraz "Fundacji Polonia International".

Nasze myśli idą ku Maryli, która dołączyła do Twórcy, a która także odnajduje wielu swoich przyjaciół i kolegów w walce.

Fundacja Polonia International łączy się w żalu z jej synem Jérémie Nagoda-Niklewicz, jej córkami Haliny Mitri Nagoda-Niklewicz i Ewy Nagoda-Niklewicz wraz z rodzinami oraz jej wnukami i prawnukami.

Pogrzeb zostanie celebrowany przez ojca Tommy'ego Scholtès'a w kościele Św. Józefa w Wezembeek-Oppem, w poniedziałek, 29 października 2018 r. o godz. 17.00.
Zgodnie z wolą zmarłej, pogrzeb będzie kolorowy.

W pogrążeniu, łączę ukłony.
André Pakulski
Przewodniczący Rady

Bruxelles, le 27 octobre 2018.

Chers Membres de la FPI,
chers Amis,

J'ai la profonde tristesse de vous informer du décès du Dr Maria Rondomańska à Guirsch (Arlon), le 26 octobre 2018, née à Vilnius (PL / LT), le 24 octobre 1925.

Veuve de Konrad Edward Nagoda-Niklewicz.

Honorée de
la Croix de l'
Ordre de l'Indépendance, avec épées
la Croix de la Vaillance au combat
et d'autres nombreuses décorations.

Docteur en Médecine, anesthésiste, ancienne Résistante dans l'Armée Secrète Polonaise AK, combattante à l'Insurrection de Varsovie, ancienne prisonnière de guerre dans les camps en Allemagne, infirmière dans la 1re Division blindée polonaise (Général Stanisław Maczek), membre fondateur de "Lelewel ASBL", de "Solidarité européenne", ainsi que de la "Fundacja Polonia International".

Nos pensées vont à Maryla, qui a rejoint le Créateur et qui retrouve aussi ses nombreux amis et collègues au combat.

La Fundacja Polonia International s'associe à la douleur de son fils Jérémie Nagoda-Niklewicz, ses filles Halina Mitri Nagoda-Niklewicz et Ewa Nagoda-Niklewicz et leurs familles ainsi qu'à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Les funérailles seront célébrées par le père Tommy Scholtès en l'église Saint Joseph de Wezembeek-Oppem, le lundi 29 octobre 2018 à 17 heures.
Selon la volonté de la défunte, les funérailles seront colorées.

Avec mes salutations affligées.
André Pakulski
Président du Conseil

Fundacja Polonia International
Galerie de Waterloo 2 Bte 5   -   1050 Bruxelles   -   Belgique - België - Belgia
Tel.: +32 2 344 66 56   -   Mob.BE:  +32 475 650 605  ///  Mob.PL:  +48 605 936 777
E-mail :  info@fund-polonia-int.org
http://www.fund-polonia-int.org/